Julehilsen fra Styret

Dette har vært et merkelig år for oss alle! Det ble ikke noe feiring/markering av Kinesisk Nytt år og våre møter har kun vært digitale og krevende å arrangere etter 12 mars.

Nå i begynnelsen av desember ble det første digitale HK Forum gjennomført, med deltakelse fra handelskammere og Business Associations fra mange forskjellige land rundt om i verden.

Her vi fikk en god oppdatering om innovative prosjekter som har blitt startet opp som følge av pandemien, samt hvilke tanker myndighetene i Hong Kong gjør seg om livet etter at pandemien er over. Uken etter deltok noen av oss på Europe Caucus hvor vi fikk en interessant økonomisk oppdatering far Nicholas Kwan (Director, Reaserch) fra HKTDC.

De tre viktigste punktene som Kwan trakk frem for tiden fremover og Hong Kongs rolle i Greater Bay Area-samarbeidet var:

  • Selvom om ny nasjonal sikkerhetslov er innført, gjelder fortsatt «rule of law» som sørger for at man trygt kan gjennomføre business og handel som tidligere
  • Hong Kong sin beliggenhet sørger for en utrolig «connectivity» - man har tilgang på et kjempemarked på mange millarder mennesker i regionen
  • Finansnæringen står fremdeles sterkt og HKD vil fortsatt være linket til USD.

Det er ingen tvil om at Hong Kong fortsatt vil spille en aktiv rolle og være et viktig senter for internasjonal forretning og handel.

Vi håper at det snart vil la seg gjøre at vi møtes på arrangementer – i mellomtiden må vi være tålmodige og fortsette med å delta på forskjellige webinarer. Invitasjoner til disse vil bli delt med dere så langt det er mulig og av interesse for våre medlemmer.

Med dette ønsker vi alle våre medlemmer og venner av Hong Kong

 

En riktig God jul og alt godt for 2021! 

Håper vi sees snart!

 

PS - Disse rapportene kan kanskje også være av interesse:

Invitasjon til digital deltagelse på HK Forum 2020

Fra Federation of HK Business Associations Worldwide og HKTDC Nordics i Stockholm har vi mottatt invitasjon til å delta digitalt på årets HK Forum 1 - 3 desember 2020.  Vi ønsker å dele denne invitasjonen med våre medlemmer, men ikke-medlemmer har også anledning til å delta.

Her kan du lese litt mer om årets forum:
"Key panel sessions will be held online during various times from 1 Dec to 3 Dec, to cater for the Forum participants from various time zones. Participants who join live online Forum will be able to participate in the live Q&As with our speakers, as well as do networking with other attendees. For participants who are not able to join the live sessions, recordings of the sessions will be uploaded for viewing post event at Hong Kong Forum website. Attached please see the latest schedule of the upcoming Hong Kong Forum.

The participation fee for the live online Forum and recording will be HK$150. You can easily register by setting up an account on https://www.hkfederation.org.hk/hkforum (if you don’t already have one) and proceed to register for the online forum under the tab “Hong Kong Forum”.

About HK Forum
Hosted by the Hong Kong Trade Development Council (HKTDC), the Hong Kong Forum is the annual flagship event of the Federation of Hong Kong Business Associations Worldwide, a unique network of 46 Hong Kong Business Associations in 35 countries and regions with more than 13,000 individual business executives and professionals from around the world as member associates.

Every year member associates of the Federation converge to Hong Kong from across the globe to attend the two-day Forum. The Forum gives Federation members the latest insights and information on doing business in Hong Kong and mainland China. The programme ranges from panel discussions to topical addresses, networking sessions and face-to-face communication with senior executives from Hong Kong and around the world. Member associates can also join an optional programme to mainland China.

Klikk HER for å se hele programmet for årets HK Forum

Nytt styre valgt på generalforsamlingen 28 mai 2020

Members of the Board and Senior Advisory BoardFor første gang i NHKCC sin historie kunne vi ikke møtes fysisk til generalforsamling.

I stedet ble denne gjennomført elektronisk via e-post ved at alle årsmøtedokumentene ble sendt ut på forhånd til høring og godkjenning.

På avslutningsmiddagen for avtroppende sekretær Egil A Hagen, ble generalforsamlingsprotokollen fremlagt og underskrevet av to av de tilstedeværende representantene.

Etter valget på generalforsamlingen består styret av følgende representanter:

  • President: Einar Steen-Olsen
  • Visepresident: Annie L. Sebergsen
  • Sekretær: Bjørg Juriks
  • Styremedlem: Ømjer Hjeltnes
  • Styremedlem: Joachim Kjær - ny

Vi retter nok en gang takk for flott innsats til Egil Hagen og Rolf Willy Hansen, som nå går ut av styret, men vil være representert i Senior Advisory Board fremover.

Hong Kong har lykkes med sin strategi for å begrense utbredelsen av Covid-19

Carrie LamHong Kong har lykkes godt med sin strategi for å begrense utbredelsen av Covid-19. De har handlet resolutt med sin ”Suppress and Lift” strategi og med meget gode resultater.

Vi vedlegger en personlig beretning fra Hong Kongs statsminister (chief executive), Ms Carrie Lam som gjør nærmere rede for tiltakene og ikke minst hva de gjør overfor næringslivet for at det ikke skal få ubotelige skader. Over 300 milliarder NOK settes av til å støtte næringsliv og enkelt individer til å komme i gang med virksomheten igjen. Regjeringen ser ut til å ha et godt grep om å styre Hong Kongs næringsliv inn på trygg grunn igjen. Dette  burde være interessante opplysninger  for våre medlemmer som driver handel med Hong Kong, import, eksport og trading.

Brev fra Ms. Carrie Lam

  • 1
  • 2