Skip to main content
logo nkhcc tekst

Velkommen til Generalforsamlingen i NHKCC 27 april 2023

Innkalling til Generalforsamling

Norge-Hong Kong Handelskammer torsdag 27 april 2022, kl 17.00-17.30.

Sted:    Julius Fritzner-rommet, Grand Hotel, Carl Johans gt 31, 0159 Oslo

    

1.       Valg av møteleder og referent

2.       Godkjenning av innkallelse og saksliste

3.       Styrets Årsberetning for 2022 (vedlagt)

4.       Årsregnskap for 2022

 Herunder revisors beretning (følger senere)

5.       Fastsettelse av Kontingent for 2023:

 Forslag:  1500 kr for firmamedlemskap og 600 for privatmedlem

6.       Valg av styret.

Valgkomiteens innstilling foreligger nærmere 27 april 

7.       Valg av revisor: 

     Forslag: Revisor Brænds Økonomi gjenvelges.

8.      Valg av valgkomitee:  

9.   Innkomne forslag – frist for innmelding er 18 april

10.       Generalforsamlingen avsluttes

 

 

For Styret i Norge-Hong Kong Handelskammer

Bjørg Juriks

Sekretær

 

Download 202022docxDownload 202022