Generalforsamlingen i NHKCC flyttes til 27 mai 2021

Vennligst noter at generalforsamlingen vr flyttes fra torsdag 29 april til torsdag 27 mai. Ved å flytte datoen, håper styret det vil være mulig å møtes fysisk.

Formell innkalling og dagsorden vil bli sendt ut senere, sammen med tid og sted for årets generalforsamling.