Takk til avtroppende president Einar Steen-Olsen - Velkommen til Rolf Willy Hansen

 

Årets Generalforsamlingen i Norge-HongKong Handelskammer ble avholdt digitalt 27 mai 2021.

Av sakene som ble drøftet var medlemskontingent som ble vedtatt opprettholdt på samme nivå som nå, kr 1500 for Corporate og kr 600 for Individuelt.

Det ble også tatt opp litt om veien videre, og styret i NHKCC håper på litt mer normal driftssituasjon til høsten, slik at vi igjen kan ha medlemsarrangement med oppmøte.

Nytt styre ble valgt og har følgende sammensetning:

            Rolf Willy Hansen – President

            Joachim Kjær – Nestleder

            Einar Steen-Olsen – Styremedlem

            Annie L. Sebergsen – Styremedlem

            Ømjer Hjeltnes – Styremedlem

            Bjørg Juriks - sekretær

Einar Steen-Olsen ble takket av som president etter 6 år i rollen og har gjort en solid innsats for NHKCC gjennom de årene han har sittet ved roret – men heldigvis ønsket han å fortsette som vanlig styremedlem ett år til.  Tusen takk Einar for din innsats – og vi er alle veldig glade for at du fortsetter litt til!

Vår nye president heter Rolf Willy Hansen og er tidligere diplomat, med en lang og variert karriere i Utenriksdepartementet fra 1975 og inntil ett par år siden.

Han har vært generalkonsul i Hong Kong i fire år fra 1997 til 2001. Etter dette har han tjenestegjort mange andre steder, bla. i USA (Minneapolis), som ambassadør i Syria og senest i Saudi Arabia. De siste årene har Rolf Willy arbeidet som spesialrådgiver for Afganistan, frem til han ble pensjonist sommeren 2019.

Rolf Willy og familien har fortsatt gode kontakter og et bredt nettverk i Hong Kong, og gleder seg til å jobbe for NHKCC med å promotere Hong Kong som et flott sted for handel og internasjonale relasjoner.

Velkommen som ny president Rolf Willy! Vi gleder oss til å samarbeide med deg!

Til slutt – riktig God sommer til alle våre medlemmer og venner av Hong Kong!

Sees til høsten!

Foto_Rolf_Willy_Hansen.jpg