Skip to main content
logo nkhcc tekst

Generalforsamlingen i NHKCC - 19 mai 2022

Torsdag 19 mai ble årets generalforsamling gjennomført i Oslo Handelstand Forenings lokaler.

Her ble styrets årsberetning og årsregnskap for 2021 fremlagt og godkjent. Revisors uttalelse til regnskapet ble også fremlagt.

Generalforsamlingen vedtok også at kontingenten for neste år fortsatt skal være kr 1500 for firmamedlemskap og kr 600 for individuelt medlemskap.

Nåværende styre ble gjenvalgt, med unntak av Ømjer Hjeltnes Wabø som ønsket å tre ut av styret. Styret rettet en stor takk til Ømjer for god innsats de årene hun har vært del av styret og ønsker henne lykke til videre med nye prosjekter!

Da valgkomiteen og styret ikke hadde funnet noen erstatter for Ømjer før Generalforsamlingen, fikk styret fullmakt til å lete videre etter mulige kandidater til styret.
Forøvrig ble både valgkomiteen (Bjarte Eikeseth og Egil A. Hagen) og revisor Brænds Økonomi alle gjenvalgt.

Generalforsamlingen ble avsluttet kl 1715.

Her finner du lenken til Protokollen fra GF 2022