Møt Kai Enger - vårt nye styremedlem

image001

Fakta om Kai Enger
Født: i Oslo 25. juli 1962
Kjæreste: Kari Mette Toverud 
Barn: Thomas H. Enger (23 år)
Bosted: Drøbak
Utdannelse: Malakoff og Ås VGS – Forsvaret
Yrke: General Manager for Global sourcing i Coop Norge SA 

Kai Enger er 59 år - født i Oslo, og har en sønn på 23 år.

På Generalforsamlingen 19 mai, fikk styret fullmakt til å finne en ny egnet kandidat til styret, etter at Ømjer Hjeltnes Wabø har trådt ut av styret. Valgkomiteen tok kontakt med Kai Enger og fikk ja, noe som vi alle er svært glade for!

Kai har lang kommersiell og internasjonal erfaring, og har jobbet innen varehandel siden 1987 – med ledelse og drift i både detalj og engrosleddet i sportsbransjen frem til 2001; Deretter i en rekke ulike roller i Coop Norge Handel AS, nå Coop Norge SA i faghandelsdivisjonen.  Siden 2013 har Kai hatt rollen som General Manager for Global sourcing innen faghandel i Coop.  Rollen innebærer utstrakt reisevirksomhet og kontakt med Hong Kong og Kina spesielt, med kommunikasjon, dialog og oppfølging av sourcing partnerne – besøk på fabrikker og hos lokale leverandører gjennom tiår.  Dette har gitt verdifull erfaring.  Kai har samtidig ansvaret for å forvalte Coop sin portefølje av egne merkevarer for faghandelsområdene - han har også en rolle innen ansvarlig handel for faghandelsdivisjonen.  Kai var Coop sin representant i styret til Etisk Handel Norge i perioden 2017 - 2021.

Velkommen til deg, Kai - vi ser frem til et langt og godt styresamarbeid med deg!