Nytt styre i Norge - Hong Kong Handelskammer

På generalforsamlingen i Norge Hong Kong Handelskammer
den 18. mai 2010 ble det valgt nye styremedlemmer
Styresammensetningen er nå som følger:

President: Bjarte Eikeset, Nordea Bank ASA Visepresident: Guttorm Sand, Tollpost Globe AS Styremedlemmer:
  • Bengt Chr. Indahl, Foma AS
  • Egil Hagen, Innovasjon Norge
  • Per Slinde, advokat
  • Astri Sofie Platou, Oslo Handelskammer
  • Lore Buscher, TDC, Frankfurt
  • Leif Schwabe ble valgt som æresmedlem i styret
    Sekretariatet drives fortsatt av Rolf Klamroth