Julehilsen fra Styret

Dette har vært et merkelig år for oss alle! Det ble ikke noe feiring/markering av Kinesisk Nytt år og våre møter har kun vært digitale og krevende å arrangere etter 12 mars.

Nå i begynnelsen av desember ble det første digitale HK Forum gjennomført, med deltakelse fra handelskammere og Business Associations fra mange forskjellige land rundt om i verden.

Her vi fikk en god oppdatering om innovative prosjekter som har blitt startet opp som følge av pandemien, samt hvilke tanker myndighetene i Hong Kong gjør seg om livet etter at pandemien er over. Uken etter deltok noen av oss på Europe Caucus hvor vi fikk en interessant økonomisk oppdatering far Nicholas Kwan (Director, Reaserch) fra HKTDC.

De tre viktigste punktene som Kwan trakk frem for tiden fremover og Hong Kongs rolle i Greater Bay Area-samarbeidet var:

  • Selvom om ny nasjonal sikkerhetslov er innført, gjelder fortsatt «rule of law» som sørger for at man trygt kan gjennomføre business og handel som tidligere
  • Hong Kong sin beliggenhet sørger for en utrolig «connectivity» - man har tilgang på et kjempemarked på mange millarder mennesker i regionen
  • Finansnæringen står fremdeles sterkt og HKD vil fortsatt være linket til USD.

Det er ingen tvil om at Hong Kong fortsatt vil spille en aktiv rolle og være et viktig senter for internasjonal forretning og handel.

Vi håper at det snart vil la seg gjøre at vi møtes på arrangementer – i mellomtiden må vi være tålmodige og fortsette med å delta på forskjellige webinarer. Invitasjoner til disse vil bli delt med dere så langt det er mulig og av interesse for våre medlemmer.

Med dette ønsker vi alle våre medlemmer og venner av Hong Kong

 

En riktig God jul og alt godt for 2021! 

Håper vi sees snart!

 

PS - Disse rapportene kan kanskje også være av interesse:

Hong Kong: Business during the pandemic

 Business during the pandemic

Hong Kong start-up innovations

  • Urban Spring takes on plastic waste with water bottle refill stations: Smart water on tap

COVID-19 Europe Forum 0604
Notes on National Security Law for Hong Kong

Takk til Egil A Hagen

egil hagenEtter 8 år som sekretær for Norge-HongKong Handelskammer (NHKCC) trer Egil ut av styret vårt.
Egil har gjort en fantastisk innsats alle disse årene for vårt handelskammer, og bygget opp organisasjonen slik vi kjenner den i dag. Han har ett utrolig stort nettverk både her hjemme og rundt om i verden, noe kammeret har nydt godt av under Egil´s stødige ledelse.
For å vise sin takknemlighet arrangerte styret nylig en avslutningsmiddag for Egil, hvor han ble høytidelig takket av  fra det nye styret, samt Senior Advisory Board - og det vanket også hilsener fra våre samarbeidspartnere rundt om i verden.

Fra oss alle - Tusen takk til deg Egil! 

Du har lagt ned ufattelig mange arbeidstimer og innsats for oss og NHKCC!  Vi vil savne deg – men er svært glad for at du vil fortsette å følge med oss via Senior Advisory Board!

Bjorg JuriksSom ny sekretær etter Egil, overtar Bjørg Juriks.  Hun bodde rundt 10 år i HongKong med mann og barn (har permanent resident-status i Hong Kong) og har også flere andre utenlandsopphold bak seg (New Zealand og Oman). Yrkesmessig bakgrunn er fra bank, og under årene i utlendighet arbeidet hun aktivt som frivillig for forskjellige internasjonale og norske organisasjoner. 
Bjørg ble valgt inn i styret i NHKCC i 2018. Hun ser frem til å ta fatt på sin nye rolle og gleder seg til å bli bedre kjent med alle medlemmene i NHKCC.

Nytt styre valgt på generalforsamlingen 28 mai 2020

Members of the Board and Senior Advisory BoardFor første gang i NHKCC sin historie kunne vi ikke møtes fysisk til generalforsamling.

I stedet ble denne gjennomført elektronisk via e-post ved at alle årsmøtedokumentene ble sendt ut på forhånd til høring og godkjenning.

På avslutningsmiddagen for avtroppende sekretær Egil A Hagen, ble generalforsamlingsprotokollen fremlagt og underskrevet av to av de tilstedeværende representantene.

Etter valget på generalforsamlingen består styret av følgende representanter:

  • President: Einar Steen-Olsen
  • Visepresident: Annie L. Sebergsen
  • Sekretær: Bjørg Juriks
  • Styremedlem: Ømjer Hjeltnes
  • Styremedlem: Joachim Kjær - ny

Vi retter nok en gang takk for flott innsats til Egil Hagen og Rolf Willy Hansen, som nå går ut av styret, men vil være representert i Senior Advisory Board fremover.