Hong Kong og ”global opportunities”

Vi har sakset følgende fra det amerikanske TV-selskapet CBNBC som har laget en reportasje om Hong Kong og ”global opportunities”.
Vi tror denne serien vil ha interesse for våre medlemmer: "Global Opportunities - Hong Kong" with five segments, Design, Retail, Belt and Road Initiative, Guangdong-Hong Kong-Macau Bay Area and Fintech. “
CNBC Series: Global Opportunities - Hong Kong