Nordic Innovation åpner Nordic Innovation House i Hong Kong

Nordisk Innovation er en nordisk institusjon som jobber for å stimulere til handel og innovasjon på tvers av landegrensene. Organisasjonen er underlagt Nordisk ministerråd og er en sentral aktør i implementeringen av det nordiske partnerskapsprogrammet for handels-, industri- og innovasjonssamarbeid.
De har nå besluttet å åpne Nordic Innovation Houses i Hong Kong og Singapore. Tidligere er det etablert Nordic Innovation Houses i USA.
Einar Steen-Olsen, president i Norge-Hong Kong Handelskammer uttrykker stor glede og tilfredshet med at et Nordic Innovation House blir etablert i Hong Kong og tror at dette vil medføre at flere norske start-up firmaer vil velge Hong Kong som base for sin virksomhet mot Kina og Sørøst- Asia.
Last ned pressemeldingen HER.