Påskehilsen fra styret

Styret ønsker å sende ut en liten oppdatering nå ved inngangen til påskehøytiden.

Starten på året har ikke blitt helt som vi hadde sett for oss - men håpet vårt er at ting snart blir mye bedre!

Dessverre er det fortsatt ikke mulig å møtes fysisk - dermed blir det fortsatt å sende ut info og invitasjoner til webinarer til dere medlemmer.

Via Invest HK har vi mottatt denne invitasjonen til webinar 8 april hvor temaet er fintech og forretningsmuligheter i Hong Kong, som vi håper vil være av interesse for noen av dere.

I tillegg minner vi om Generalforsamlingen vår, som finner sted 29 april.  Innkalling og dokumenter sendes ut rett etter påske. Her håper vi å kunne møtes igjen - men meget mulig at den må gjennomføres digitalt den også.

Medlemskontingent-faktura er sendt ut i februar - og hvis du ikke har rukket å betale kontingenten ennå, ber vi deg gjøre dette snarest. Vi håper at alle medlemmene vår velger å støtte oss fortsatt ved å betale medlemskontingenten også i 2021!  Hong Kong trenger gode venner nå.

Til slutt - riktig God Påske fra alle i styret!