Skip to main content
logo nkhcc tekst

Velkommen til Generalforsamlingen i NHKCC 19 mai 2022

Torsdag 19 mai innkaller vi alle medlemmer til Generalforsamling 
Norge-Hong Kong Handelskammer torsdag 19 mai 2022, kl 1630-1730.
Sted:   Oslo Handelstandsforening, Paleet, Karl Johans gt 37, Oslo

  

1.       Valg av møteleder og referent

2.       Godkjenning av innkallelse og saksliste

3.       Styrets Årsberetning for 2021 

4.       Årsregnskap for 2021 (herunder revisors beretning)

 

 5.       Fastsettelse av Kontingent for 2022:

 

           Forslag:  1500 kr for firmamedlemskap og 600 for privatmedlem

6.       Valg: Følgende er på valg:

  1. Ett nytt styremedlem (Ømjer Hjeltnes Wabø ønsker å tre ut)
  2. Einar Steen-Olsen – gjenvelges for 1 år

           Øvrige styremedlemmer er ikke på valg:

a.       President: Rolf Willy Hansen 

b.       Vise-president:  Joachim Kjær 

c.       Styremedlem:  Annie L. Sebergsen 

d.       Bjørg Juriks – sekretær 

7.       Valg av revisor:   Forslag: Revisor Brænds Økonomi gjenvelges.

8.      Valg av valgkomitee:   Forslag: Bjarte Eikeseth og Egil A. Hagen gjenvelges.

9.       Innkomne forslag – frist for innmelding er 8 mai

10.       Generalforsamlingen avsluttes