25-års jubileet for opprettelsen av Hong Kong SAR

Torsdag 19 mai organiserte vi sammen med Hong Kong Economic and Trade Office, London en mottalse i anledning 25-års jubileet for opprettelsen av Hong Kong SAR. Spesielt gledelig var det å kunne ønske velkommen til Director-General Gilford Law, Assistant Director-General Jeff Fong, HK ETO og Director Daisy Ip, HKTDC Nordics, London! Dette var det første besøket i Oslo (og i Norden) etter pandemien, så vi føler oss virkelig beæret!

Vår president Rolf Willy Hansen ønsket velkommen, etterfulgt av en tale ved Director-General Gilford Law. Du kan lese mer om talen her 
https://www.info.gov.hk/gia/general/202205/20/P2022052000750.htm

På mottagelsen deltok ca 50 inviterte gjester, som over litt mat og drikke kunne "mimre litt" og se tilbake på de 25 årene siden opprettelsen av Hong Kong SAR.

En ting er sikkert - det bilaterale handelsforholdet mellom Hong Kong og Norge er sterkt, og det er fortsatt et stort potensiale til å utvide forholdet mellom våre to økonomier,  blant annet innen områdene grønn energi, innovasjon og teknologi, maritim industri og andre felles interesseområder.

Tusen takk til Director-General Gilford Law, Assistant Director Jeff Fong og Director Daisy Ip for at dere ville besøke oss her i Oslo - vi gleder oss allerede til neste besøk og nye arrangementer sammen med dere!

 

josephpessar 0018

Generalforsamlingen i NHKCC - 19 mai 2022

Torsdag 19 mai ble årets generalforsamling gjennomført i Oslo Handelstand Forenings lokaler.

Her ble styrets årsberetning og årsregnskap for 2021 fremlagt og godkjent. Revisors uttalelse til regnskapet ble også fremlagt.

Generalforsamlingen vedtok også at kontingenten for neste år fortsatt skal være kr 1500 for firmamedlemskap og kr 600 for individuelt medlemskap.

Nåværende styre ble gjenvalgt, med unntak av Ømjer Hjeltnes Wabø som ønsket å tre ut av styret. Styret rettet en stor takk til Ømjer for god innsats de årene hun har vært del av styret og ønsker henne lykke til videre med nye prosjekter!

Da valgkomiteen og styret ikke hadde funnet noen erstatter for Ømjer før Generalforsamlingen, fikk styret fullmakt til å lete videre etter mulige kandidater til styret.
Forøvrig ble både valgkomiteen (Bjarte Eikeseth og Egil A. Hagen) og revisor Brænds Økonomi alle gjenvalgt.

Generalforsamlingen ble avsluttet kl 1715.

Her finner du lenken til Protokollen fra GF 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 års jubileum for opprettelsen av Hong Kong SAR

Director-General Gilford Law, Hong Kong Economic and Trade Office, London

og Rolf-Willy Hansen, President NHKCC,

har gleden av å invitere deg til en mottagelse i anledning 25-års jubileet til Hong Kong SAR,

torsdag 19 mai 2022, kl 1800 – 20:00

Sted: Oslo Handelsstands Forening, Paleet, Karl Johans gt 37, 0162 Oslo

Registrering fra kl 1730 Fingermat og drikke fra kl 1800-2000

RSVP innen 8 mai 2022
Til Bjørg Juriks, e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Mobil +47 48400546

 

25th Anniversary of the Establishment of the Hong Kong SAR

Director-General Gilford Law, Hong Kong Economic and Trade Office, London

and Mr. Rolf-Willy Hansen, President NHKCC

cordially invite you to a reception
celebrating the 25th Anniversary of the Establishment of the Hong Kong SAR,

on Thursday 19 May, 2022 at 1730 – 2000 hrs

at Oslo Handelsstands Forening, Paleet, Karl Johans gt 37, 0162 Oslo

Registrations from 1730 hrs
Drinks and finger food will be served from 1800-2000 hrs

RSVP by 8th May 2022
To Mrs Bjørg Juriks, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., mobile +47 48400546

Velkommen til Generalforsamlingen i NHKCC 19 mai 2022

Torsdag 19 mai innkaller vi alle medlemmer til Generalforsamling 
Norge-Hong Kong Handelskammer torsdag 19 mai 2022, kl 1630-1730.
Sted:   Oslo Handelstandsforening, Paleet, Karl Johans gt 37, Oslo

  

1.       Valg av møteleder og referent

2.       Godkjenning av innkallelse og saksliste

3.       Styrets Årsberetning for 2021 

4.       Årsregnskap for 2021 (herunder revisors beretning)

 

 5.       Fastsettelse av Kontingent for 2022:

 

           Forslag:  1500 kr for firmamedlemskap og 600 for privatmedlem

6.       Valg: Følgende er på valg:

  1. Ett nytt styremedlem (Ømjer Hjeltnes Wabø ønsker å tre ut)
  2. Einar Steen-Olsen – gjenvelges for 1 år

           Øvrige styremedlemmer er ikke på valg:

a.       President: Rolf Willy Hansen 

b.       Vise-president:  Joachim Kjær 

c.       Styremedlem:  Annie L. Sebergsen 

d.       Bjørg Juriks – sekretær 

7.       Valg av revisor:   Forslag: Revisor Brænds Økonomi gjenvelges.

8.      Valg av valgkomitee:   Forslag: Bjarte Eikeseth og Egil A. Hagen gjenvelges.

9.       Innkomne forslag – frist for innmelding er 8 mai

10.       Generalforsamlingen avsluttes