Takk til avtroppende president Einar Steen-Olsen - Velkommen til Rolf Willy Hansen

 

Årets Generalforsamlingen i Norge-HongKong Handelskammer ble avholdt digitalt 27 mai 2021.

Av sakene som ble drøftet var medlemskontingent som ble vedtatt opprettholdt på samme nivå som nå, kr 1500 for Corporate og kr 600 for Individuelt.

Det ble også tatt opp litt om veien videre, og styret i NHKCC håper på litt mer normal driftssituasjon til høsten, slik at vi igjen kan ha medlemsarrangement med oppmøte.

Nytt styre ble valgt og har følgende sammensetning:

            Rolf Willy Hansen – President

            Joachim Kjær – Nestleder

            Einar Steen-Olsen – Styremedlem

            Annie L. Sebergsen – Styremedlem

            Ømjer Hjeltnes – Styremedlem

            Bjørg Juriks - sekretær

Einar Steen-Olsen ble takket av som president etter 6 år i rollen og har gjort en solid innsats for NHKCC gjennom de årene han har sittet ved roret – men heldigvis ønsket han å fortsette som vanlig styremedlem ett år til.  Tusen takk Einar for din innsats – og vi er alle veldig glade for at du fortsetter litt til!

Vår nye president heter Rolf Willy Hansen og er tidligere diplomat, med en lang og variert karriere i Utenriksdepartementet fra 1975 og inntil ett par år siden.

Han har vært generalkonsul i Hong Kong i fire år fra 1997 til 2001. Etter dette har han tjenestegjort mange andre steder, bla. i USA (Minneapolis), som ambassadør i Syria og senest i Saudi Arabia. De siste årene har Rolf Willy arbeidet som spesialrådgiver for Afganistan, frem til han ble pensjonist sommeren 2019.

Rolf Willy og familien har fortsatt gode kontakter og et bredt nettverk i Hong Kong, og gleder seg til å jobbe for NHKCC med å promotere Hong Kong som et flott sted for handel og internasjonale relasjoner.

Velkommen som ny president Rolf Willy! Vi gleder oss til å samarbeide med deg!

Til slutt – riktig God sommer til alle våre medlemmer og venner av Hong Kong!

Sees til høsten!

Foto_Rolf_Willy_Hansen.jpg

Generalforsamlingen flyttes til 27 mai 2021

Grunnet fortsatt strenge smitteverntiltak i Oslo og Viken-området, har vi besluttet å flytte årets Generalforsamling fra torsdag 29 april til torsdag 27 mai!

Innkalling og dokumenter til generalforsamlingen vil bli sendt ut senere, sammen med informasjon om tid og sted - og vi håper at vi i slutten av mai kan få lov til å møtes fysisk - ikke bare digitalt.

 

Påskehilsen fra styret

Styret ønsker å sende ut en liten oppdatering nå ved inngangen til påskehøytiden.

Starten på året har ikke blitt helt som vi hadde sett for oss - men håpet vårt er at ting snart blir mye bedre!

Dessverre er det fortsatt ikke mulig å møtes fysisk - dermed blir det fortsatt å sende ut info og invitasjoner til webinarer til dere medlemmer.

Via Invest HK har vi mottatt denne invitasjonen til webinar 8 april hvor temaet er fintech og forretningsmuligheter i Hong Kong, som vi håper vil være av interesse for noen av dere.

I tillegg minner vi om Generalforsamlingen vår, som finner sted 29 april.  Innkalling og dokumenter sendes ut rett etter påske. Her håper vi å kunne møtes igjen - men meget mulig at den må gjennomføres digitalt den også.

Medlemskontingent-faktura er sendt ut i februar - og hvis du ikke har rukket å betale kontingenten ennå, ber vi deg gjøre dette snarest. Vi håper at alle medlemmene vår velger å støtte oss fortsatt ved å betale medlemskontingenten også i 2021!  Hong Kong trenger gode venner nå.

Til slutt - riktig God Påske fra alle i styret!

 

Hong Kong: Business during the pandemic

 Business during the pandemic

Hong Kong start-up innovations

  • Urban Spring takes on plastic waste with water bottle refill stations: Smart water on tap

COVID-19 Europe Forum 0604
Notes on National Security Law for Hong Kong