Inngangen til ”Hundens År” ble markert med vellykket seminar med rekord deltagelse på Hotel Bristol mandag 12.2

Statssekretær Roy Angelvik fra Nærings- og Fiskeridepartementet hilste fra Departementet og gratulerte vår handelskammer for snart 30 års arbeid for å fremme handelsforbindelsene mellom Norge og Hong Kong.
Ms. Priscilla To, Director General Hong Kong Economic and Trade Office, London og William Chui, Regiondirektør for Hong Kong Trade Development Council, Frankfurt understreket hvilke fordeler Hong Kong tilbyr for norske bedrifter som etablerer seg der for å arbeide mot Kina og Sørøst-Asia.
Direktør Erik Vitanza, Snøhetta beskrev Snøhettas nye og spennende prosjekt i Hong Kong.
Arne Hjeltnes , som er en kjenner av Hong Kong fra sin tid som fiskeriutsending der og ikke minst i fra TV serien, ”Gutta på Tur” i Hong Kong sist høst, fortalte på humoristisk måte hva Hong Kong har å by på.
Til slutt , men ikke minst viktig beskrev sjeføkonom Harald Magnus Andreassen, Sparebank 1, Markets de gode økonomiske utsiktene for Hong og Kina.

Bilder fra seminaret og mottagelsen etterpå under: Det første bildet viser: fra venstre: William Chiu, Regional director HKTDC, Cathrine G. Jahnsen, Vise president NHKCC, Einar Steen-Olsen, President i NHKCC, Ms. Priscilla To, Director General, Hong Kong London Economic and Trade Office og Roy Angelvik, statssekretær NFD.

 • 00
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Hong Kong Forum 2017 : ” The best has yet to come”, sier Hong Kong’s statsminister Carrie Lam

hongkong forum 171206Hong Kongs kvinnelige statsminister (chief executive) Ms. Carrie Lam slo an en optimistisk tone da hun under sitt lunsjforedrag på Hong Forum den 6.12 slo fast ”at Hong Kong har det beste foran seg.”
Og hun presenterte positive vekstanslag for Hong Kong neste år, mer enn 5% vekst i BNP og 3-4 % i eksporten.
Arbeidsledigheten er lav, ca 4%.
Hong Kong er fortsatt ansett for å være verdens frieste økonomi, hvor det er lettest å starte og drive forretningsvirksomhet. Skattene er lave, 15% inntektsskatt og 14% bedriftsbeskatning .
Det har også stor betydning for firmaer som etablerer seg i Hong Kong at det er null toleranse mot korrupsjon og at kriminaliteten er den laveste siden 1991!
Det strømmer mange utenlandske firmaer til Hong Kong for å drive sin virksomhet derifra mot Kina og Sørøst-Asia.
Tilgangen på høyt kvalifisert arbeidskraft, er god og selv verdens største mobilselskap, China Mobil med 880 millioner kunder driver sin internasjonale virksomhet ut fra Hong Kong på grunn av den gode tilgangen på kompetanse fra unge mennesker der.
Vår handelskammer var representert ved president Einar Steen-Olsen, past president Rudi Bolsøy og jeg som sekretær i kammeret.
På bildet ses bl.a. våre tre utsendte samt Hong Kong Trade Development Council, Europasjef, William Chiu.

Hong Kong og ”global opportunities”

Vi har sakset følgende fra det amerikanske TV-selskapet CBNBC som har laget en reportasje om Hong Kong og ”global opportunities”.
Vi tror denne serien vil ha interesse for våre medlemmer: "Global Opportunities - Hong Kong" with five segments, Design, Retail, Belt and Road Initiative, Guangdong-Hong Kong-Macau Bay Area and Fintech. “
CNBC Series: Global Opportunities - Hong Kong

The Chief Executive's 2017 Policy Address

Madam Carrie Lam, Hong Kong Chief Executive revealed the details of her maiden Policy Address at the Legislative Council on October 11, 2017:

Mr President, Honourable Members and fellow citizens,
Today, with much relief, I present the first Policy Address in my term of office to the Legislative Council. During the past three months, the community has voiced a lot of expectations towards this Policy Address. I have listened to them all. I appreciate that many issues in the community require the Government’s attention. At the same time, I have accepted the suggestion of the Non-official Members of the Executive Council that I should make use of the opportunity today to share with Hong Kong people my governance philosophy and to highlight some of the specific measures, rather than following the previous practice of spending two to three hours reading out the Policy Address. Without the constraint of a time limit, the Policy Address I deliver today runs to some 49 000 characters. It comprehensively covers such areas as good governance, diversified economy, nurturing talent, improving people’s livelihood, liveable city and connecting with young people. I hope that when you read it, you will get a better grasp of Hong Kong’s current situation as well as the vision of the Government. That said, I am fully aware that a lengthy Policy Address does not guarantee flawless policies or effective implementation. Together with my political team, I will continue to listen to the views of Honourable Members and members of the public with humility, so as to ensure that this Policy Address will set a new starting point for Hong Kong.

You can find her speech, highlights, press releases, and latest updates in this link: 2017 Policy Address 
Download full document (in PDF format) (about 3205KB).