25 års jubileum for opprettelsen av Hong Kong SAR

Director-General Gilford Law, Hong Kong Economic and Trade Office, London

og Rolf-Willy Hansen, President NHKCC,

har gleden av å invitere deg til en mottagelse i anledning 25-års jubileet til Hong Kong SAR,

torsdag 19 mai 2022, kl 1800 – 20:00

Sted: Oslo Handelsstands Forening, Paleet, Karl Johans gt 37, 0162 Oslo

Registrering fra kl 1730 Fingermat og drikke fra kl 1800-2000

RSVP innen 8 mai 2022
Til Bjørg Juriks, e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Mobil +47 48400546

 

25th Anniversary of the Establishment of the Hong Kong SAR

Director-General Gilford Law, Hong Kong Economic and Trade Office, London

and Mr. Rolf-Willy Hansen, President NHKCC

cordially invite you to a reception
celebrating the 25th Anniversary of the Establishment of the Hong Kong SAR,

on Thursday 19 May, 2022 at 1730 – 2000 hrs

at Oslo Handelsstands Forening, Paleet, Karl Johans gt 37, 0162 Oslo

Registrations from 1730 hrs
Drinks and finger food will be served from 1800-2000 hrs

RSVP by 8th May 2022
To Mrs Bjørg Juriks, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., mobile +47 48400546

Velkommen til Generalforsamlingen i NHKCC 19 mai 2022

Torsdag 19 mai innkaller vi alle medlemmer til Generalforsamling 
Norge-Hong Kong Handelskammer torsdag 19 mai 2022, kl 1630-1730.
Sted:   Oslo Handelstandsforening, Paleet, Karl Johans gt 37, Oslo

  

1.       Valg av møteleder og referent

2.       Godkjenning av innkallelse og saksliste

3.       Styrets Årsberetning for 2021 

4.       Årsregnskap for 2021 (herunder revisors beretning)

 

 5.       Fastsettelse av Kontingent for 2022:

 

           Forslag:  1500 kr for firmamedlemskap og 600 for privatmedlem

6.       Valg: Følgende er på valg:

  1. Ett nytt styremedlem (Ømjer Hjeltnes Wabø ønsker å tre ut)
  2. Einar Steen-Olsen – gjenvelges for 1 år

           Øvrige styremedlemmer er ikke på valg:

a.       President: Rolf Willy Hansen 

b.       Vise-president:  Joachim Kjær 

c.       Styremedlem:  Annie L. Sebergsen 

d.       Bjørg Juriks – sekretær 

7.       Valg av revisor:   Forslag: Revisor Brænds Økonomi gjenvelges.

8.      Valg av valgkomitee:   Forslag: Bjarte Eikeseth og Egil A. Hagen gjenvelges.

9.       Innkomne forslag – frist for innmelding er 8 mai

10.       Generalforsamlingen avsluttes
  • 1
  • 2