Takk til avtroppende president Einar Steen-Olsen - Velkommen til Rolf Willy Hansen

 

Årets Generalforsamlingen i Norge-HongKong Handelskammer ble avholdt digitalt 27 mai 2021.

Av sakene som ble drøftet var medlemskontingent som ble vedtatt opprettholdt på samme nivå som nå, kr 1500 for Corporate og kr 600 for Individuelt.

Det ble også tatt opp litt om veien videre, og styret i NHKCC håper på litt mer normal driftssituasjon til høsten, slik at vi igjen kan ha medlemsarrangement med oppmøte.

Nytt styre ble valgt og har følgende sammensetning:

            Rolf Willy Hansen – President

            Joachim Kjær – Nestleder

            Einar Steen-Olsen – Styremedlem

            Annie L. Sebergsen – Styremedlem

            Ømjer Hjeltnes – Styremedlem

            Bjørg Juriks - sekretær

Einar Steen-Olsen ble takket av som president etter 6 år i rollen og har gjort en solid innsats for NHKCC gjennom de årene han har sittet ved roret – men heldigvis ønsket han å fortsette som vanlig styremedlem ett år til.  Tusen takk Einar for din innsats – og vi er alle veldig glade for at du fortsetter litt til!

Vår nye president heter Rolf Willy Hansen og er tidligere diplomat, med en lang og variert karriere i Utenriksdepartementet fra 1975 og inntil ett par år siden.

Han har vært generalkonsul i Hong Kong i fire år fra 1997 til 2001. Etter dette har han tjenestegjort mange andre steder, bla. i USA (Minneapolis), som ambassadør i Syria og senest i Saudi Arabia. De siste årene har Rolf Willy arbeidet som spesialrådgiver for Afganistan, frem til han ble pensjonist sommeren 2019.

Rolf Willy og familien har fortsatt gode kontakter og et bredt nettverk i Hong Kong, og gleder seg til å jobbe for NHKCC med å promotere Hong Kong som et flott sted for handel og internasjonale relasjoner.

Velkommen som ny president Rolf Willy! Vi gleder oss til å samarbeide med deg!

Til slutt – riktig God sommer til alle våre medlemmer og venner av Hong Kong!

Sees til høsten!

Foto_Rolf_Willy_Hansen.jpg

Generalforsamlingen flyttes til 27 mai 2021

Grunnet fortsatt strenge smitteverntiltak i Oslo og Viken-området, har vi besluttet å flytte årets Generalforsamling fra torsdag 29 april til torsdag 27 mai!

Innkalling og dokumenter til generalforsamlingen vil bli sendt ut senere, sammen med informasjon om tid og sted - og vi håper at vi i slutten av mai kan få lov til å møtes fysisk - ikke bare digitalt.

 

Påskehilsen fra styret

Styret ønsker å sende ut en liten oppdatering nå ved inngangen til påskehøytiden.

Starten på året har ikke blitt helt som vi hadde sett for oss - men håpet vårt er at ting snart blir mye bedre!

Dessverre er det fortsatt ikke mulig å møtes fysisk - dermed blir det fortsatt å sende ut info og invitasjoner til webinarer til dere medlemmer.

Via Invest HK har vi mottatt denne invitasjonen til webinar 8 april hvor temaet er fintech og forretningsmuligheter i Hong Kong, som vi håper vil være av interesse for noen av dere.

I tillegg minner vi om Generalforsamlingen vår, som finner sted 29 april.  Innkalling og dokumenter sendes ut rett etter påske. Her håper vi å kunne møtes igjen - men meget mulig at den må gjennomføres digitalt den også.

Medlemskontingent-faktura er sendt ut i februar - og hvis du ikke har rukket å betale kontingenten ennå, ber vi deg gjøre dette snarest. Vi håper at alle medlemmene vår velger å støtte oss fortsatt ved å betale medlemskontingenten også i 2021!  Hong Kong trenger gode venner nå.

Til slutt - riktig God Påske fra alle i styret!

 

Invitasjon til digital deltagelse på HK Forum 2020

Fra Federation of HK Business Associations Worldwide og HKTDC Nordics i Stockholm har vi mottatt invitasjon til å delta digitalt på årets HK Forum 1 - 3 desember 2020.  Vi ønsker å dele denne invitasjonen med våre medlemmer, men ikke-medlemmer har også anledning til å delta.

Her kan du lese litt mer om årets forum:
"Key panel sessions will be held online during various times from 1 Dec to 3 Dec, to cater for the Forum participants from various time zones. Participants who join live online Forum will be able to participate in the live Q&As with our speakers, as well as do networking with other attendees. For participants who are not able to join the live sessions, recordings of the sessions will be uploaded for viewing post event at Hong Kong Forum website. Attached please see the latest schedule of the upcoming Hong Kong Forum.

The participation fee for the live online Forum and recording will be HK$150. You can easily register by setting up an account on https://www.hkfederation.org.hk/hkforum (if you don’t already have one) and proceed to register for the online forum under the tab “Hong Kong Forum”.

About HK Forum
Hosted by the Hong Kong Trade Development Council (HKTDC), the Hong Kong Forum is the annual flagship event of the Federation of Hong Kong Business Associations Worldwide, a unique network of 46 Hong Kong Business Associations in 35 countries and regions with more than 13,000 individual business executives and professionals from around the world as member associates.

Every year member associates of the Federation converge to Hong Kong from across the globe to attend the two-day Forum. The Forum gives Federation members the latest insights and information on doing business in Hong Kong and mainland China. The programme ranges from panel discussions to topical addresses, networking sessions and face-to-face communication with senior executives from Hong Kong and around the world. Member associates can also join an optional programme to mainland China.

Klikk HER for å se hele programmet for årets HK Forum